سفارش تبلیغ
صبا

دانلود فیلم ایرانی

گزارش گاتزتا

بر اساس گزارش گاتزتا، مالدینی که در این باره مشغول گفتگو با مدیران ارشد میلان بود سرانجام پیشنهاد این باشگاه را پذیرفته و به جای لئوناردو، پست مدیریت فنی باشگاه را به عهده خواهد گرفت. مالدینی برای انجام وظایف خود از چند کمک استفاده خواهد کرد. آنجلو کاربونه، رئیس سازمان جوانان و جفری مونکادا به عنوان استعدادیاب ارشد به مالدینی در انجام وظایفش کمک خواهند کرد و ایگلی تاره هم از لاتزیو به میلان خواهد آمد تا پست مدیریت ورزشی باشگاه را عهده دار شود.