Recent Posts

تصادف با موتور بدون گواهینامه

یکی از مسائل مهم در مورد رانندگی بدون گواهینامه، بیمه شخص ثالث موتور است. این بیمه معمولاً تمامی خسارات جانی و مالی که شخص ثالث ناشی از تصادف متضرر شده است، را پرداخت می‌کند. با این حال، بسیاری از شرکت‌های بیمه این خدمات را به افراد بدون گواهینامه ارائه نمی‌دهند …

توضیحات بیشتر »

بیمه مسئولیت مهندس ناظر

بیمه مسئولیت مهندس ناظر بیمه مسئولیت مهندس ناظر یک نوع بیمه است که برای محافظت از مهندسین ناظر در صورت وقوع خسارت یا ضرر به دلیل عملکرد ناصحیح یا اشتباهات ممکن در پروژه‌های ساختمانی ارائه می‌شود. این نوع بیمه معمولاً توسط شرکت‌های بیمه ارائه می‌شود و برای مهندسان ناظر اجباری …

توضیحات بیشتر »

بیمه مسئولیت مدیر ساختمان

بیمه مسئولیت مدیر ساختمان بیمه مسئولیت مدیر ساختمان یک نوع بیمه است که برای مدیران ساختمان ارائه می‌شود تا آنها را در برابر خسارات و خطرات مربوط به مسئولیت مدیریت ساختمان حفاظت کند. در این مقاله، به بررسی این نوع بیمه و تأثیر آن بر مدیران ساختمان می‌پردازیم. مسئولیت های …

توضیحات بیشتر »